Skoleskyss

Møre og Romsdal fylkeskommune håndterer skoleskyssen i Eide kommune.
Men det er skolene som sender inn søknader om skoleskyss. Har du spørsmål om skoleskyss ta kontakt med skolen din.  

Ordinær skoleskyss

Dersom det er lengre enn 4000 meter (2000 meter for 1. trinn) mellom hjem og skole, har elever i grunnskolen automatisk rett på skoleskyss. (Gjelder grunnskolen)

Her kan du sjekke om eleven har rett på ordinær skoleskyss


Du har også rett på gratis skoleskyss dersom:

  • Du pga. funksjonshemming, skade eller sykdom har behov for skyss, uavhengig av avstanden mellom bosted og skole.
  • Du har særlig farlig eller vanskelig skolevei, uavhengig av veilengde mellom bosted og skole.
     

Skoleskyssordnigna gjelder ikke: transport i forbindelse med for eksempel ekskursjoner, andre aktiviteter i skoletida, samt utplassering i ungdomsskole, reiser på ferie- og fridager, med mer.

 

Mer informasjon om skoleskyss i forbindelse med delt bosted, utregning av avstand, tilrettelagt skyss, mm.

 

Kontaktinformasjon rektorer

Rektorer grunnskolene i Eide kommune
Rektorer grunnskolene i Eide kommune
Skole Rektor Telefon
Eide barneskole Kjetil Øvermo 450 60 495
Lyngstad og Vevang skole Sissel Oddrun Lyngstad 47 63 47 23
Eide ungdomsskole Annelise Hagen 958 41 970