Lyngstad og Vevang skole

Vevang skolekrets ble innlemmet i Lyngstad og Bolli skolekrets 1.8.2018.


Skoledagen ved Lyngstad og Vevang skole

  • Skoledagen varer fra klokken 08.15 - 13.10 hver dag. Felles for alle klassetrinn. 

Kontaktinformasjon

Bård Kringstad
Rektor Lyngstad og Vevang skole
E-post
Mobil 975 51 567
Lyngstad og Vevang skole
Telefon 71 29 63 00
SFO-avdelingen Lyngstad og Vevang skole
Telefon 71 29 63 01