Skolekrets

Elevene plasseres på en av skolene i den enkelte geografiske krets. Til vanlig skal dette være den skolen som er nærmest elevens bosted. Vurderingen av hvilken skole som er nærmest skal ta utgangspunkt i geografiske forhold, men skal også ta hensyn til andre relevante forhold, som kapasiteten på skolene, skolevei osv.

 

Skolekrets
Skole Veiledende opptaksområder
Eide barneskole
Lyngstad skole
Eide ungdomsskole Eide kommune har en felles ungdomsskole