Slik kan du påvirke politisk

Her får du informasjon om hvordan du kan påvirke politisk. 

Innbyggerforslag

Et innbyggerforslag gir Eide sine innbyggere mulighet til å få kommunestyret til å behandle politiske saker de er opptatt av.

En innbygger kan få sin sak behandlet av kommunestyret dersom det samles tilstrekkelig antall underskrifter. Forslag som støttes av 300 eller to prosent av innbyggerne i kommunen, må behandles.

Kommunestyret plikter selv å ta stilling til forslaget og skal som hovedregel behandle saken senest seks måneder etter at den har fått nok underskrifter.

Rettighetene om innbyggerforslag er hjemlet i kommuneloven § 39a.

Saken kan avvises dersom den ikke faller inn under kommunens myndighets-område eller har vært fremmet med samme innhold i valgperioden. Dette gjelder om saken har vært fremmet som innbyggerforslag eller behandlet av kommunestyret på annet vis. Innbyggerforslag kan ikke delegeres hverken politisk eller administrativt. Tidsfrist på 6 måneder gjelder ikke dersom saken henvises til behandling i en pågående plansak.
 

Slik sender du inn et innbyggerforslag:

  • Skriv tydelig hva forslaget handler om. I løpet av samme valgperiode kan ikke det samme forslaget behandles mer enn én gang. Den samme saken kan altså ikke behandles flere ganger i samme periode.

  • Skaff minst 300 underskrifter eller to prosent av innbyggerne i kommunen (se folketall på statistisk sentralbyrå - mininum 70 personer per 2. kvartal 2017) fra personer som støtter forslaget. Underskriftene må inneholde fullt navn og adresse. Adressene må bekrefte at alle som har underskrevet bor i Eide. Mangler adressene kan initiativet avvises.

  • Du kan bruke nettportalen minsak.no til å foreslå saker og samle underskrifter. 

  • Når du har fått nok underskrifter sender du underskriftslistene sammen med forslaget til Eide kommune, rådhusvegen 7, 6490 Eide. Eller til epostadresse: postmottak@eide.kommune.no

 

Skriv et brev eller en e-post

Hvis du eller en gruppe/forening du representerer har synspunkter på en en sak som skal behandles av et politisk utvalg kan du sende dette inn til Eide kommune, rådhusvegen 7, 6490 Eide. Eller til epostadresse: postmottak@eide.kommune.no

 

Les mer om innbyggerforslag 

Kontaktinformasjon

Eide kommune
Servicekontoret
E-post
Mobil 71 29 91 00

Åpningstider

Hverdager:
09.00 - 14.00

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide