Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Her finner du informasjon om rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Sakspapir

Her finner du møtepapir som innkallinger og protokoll 

 

Medlemmer og brukerrepresentanter

 

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 2015 - 2019
Navn Tittel Epost Telefon
Ole Helge Nerland Leder oh.nerland@granitt.no 907 73 086
Erling Lyngstad Nestleder Erling.lyngstad@gmail.com 402 48 552
Kari Strand Nergård Medlem Karistrand.nergard@eide.kommune.no 915 96 888
Ola Kallmyr Brukerrepresentant Ol-kallm@online.no 918 63 664
Norun Holberg Brukerrepresentant norunholberg@gmail.com 412 98 775
Loyd Silseth Brukerrepresentant l-erlins@online.no 926 62 730
Kåre Sandnes Brukerrepresentant solsand@msn.com 913 29 875

 


 

Utvalgssekretariat

Utnevnt politisk sekretariat for rådet er enhetsleder for Bo og habilitering: Merete Egge. 
 

 

Møteplan 2018

 

1. halvår: 

Fredag 23.februar, klokken 14.00 - 15.30
Fredag 20. april, klokken 14.00 - 15.30

 

2. halvår: 

Fredag 21. september, klokken 14.00 - 15.30
Fredag 30. november, klokken 14.00 - 15.30

Kontaktinformasjon

Leif Arild Lervik
Enhetsleder - Bo og habilitering
E-post
Telefon 480 94 429
Eide kommune
Servicekontoret
E-post
Mobil 71 29 91 00