Ordføreren

Egil Strand er ordfører i Eide kommune for perioden 2018 - 2019. Han representerer Høyre. Ordføreren holder til på rådhuset. 

Klikk for stort bilde

Ordføreren sin oppgave

Ordføreren har i følge Kommuneloven som oppgave å lede møtene i formannskapet og kommunestyret. Han har møte- og talerett i alle andre kommunale organ, men har bare stemme- og forslagsrett der han er valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og skriver under på kommunen sine vegne (om ikke myndighet er delegert til andre).

Ordføreren har kontoret sitt i andre etasje i rådhuset på Eide.
 

Varaordfører

Varaordføreren er Birgit Dyrhaug som representerer Senterpartiet. 
Varaordføreren leder formannskapet og kommunestyret i ordføreren sitt fravær.

Varaordføreren har ikke fast kontortid ved rådhuset. 

 

 

Noen ord fra ordføreren

Eide kommune er en landkommune mellom Molde og Kristiansund.

Omkranset av tusenmeter høye fjell i sør strekker kommunen seg ut mot storhavet og den beryktede Hustadvika. Her ute finner vi den populære Atlanterhavsvegen som har blitt et reisemål for både norske og utenlandske turister som vil se naturen i sin mangfold. En sommerdag med solnedgang i nordvest gir fred i sinnet, mens vinterens stormer med sjøsprøyt over bruene er en demonstrasjon av naturens krefter.

Eide er en landbruks-, fiske- og industrikommune. Her finner vi noen av fylkets største melkeprodusenter med om lag 100 melkekyr på hver enhet.

Eide er særlig kjent for steinindustrien. Da Ålesund skulle oppbygges etter storbrannen i 1904 startet uttak av bygningsstein i kalk / marmorforekomstene i Eide. Steinindustrien utviklet seg senere til også å produsere gravsteiner. I dag er det uttak av kalk i tre gruver i Eide, og steinbearbeiding foregår i 15 bedrifter. Det bør også nevnes at landets eneste Trappestudio som er en fast utstilling av trapper ligger i Eide. Eide har regulerte industriområder, og planer om nye felt er klare.

Kommunen har tre barneskoler og en ungdomsskole. Her er nye barnehager med til sammen 13 avdelinger. Barnehagekapasiteten i kommunen dekker dagens behov. Våre skoler er nybygg, eller eldre bygg som er opprustet med lys, ventilasjon, og de tekniske installasjoner som i dag kreves i en moderne skole. I tilknytning til ungdomsskolen ligger idrettshallen med kunstgressbane, løpebane og treningshall med klatrevegg.

Helse og omsorgstjenesten er sentralt plassert i Eide. Sjukeheim og omsorgsboliger er sammenbygget med innendørs passasje mellom enhetene og PU-boliger ligger fint plassert i samme område.

Eide er i dag eget prestegjeld med en kirke og et kapell.

Med sin sentrale plassering kan en fra Eide nå to stamflyplasser (Årø og Kvernberget) med under en times kjøretur. Gode bussforbindelser til begge byene er det også.

Er du interessert i å oppleve vår storslagne natur er det bare å ta en tur.
Vi har plass til flere enten du vil besøke oss eller bli en av våre fastboende.

Jeg ønsker alle velkommen til Eide.

Egil Strand
ordfører

Kontaktinformasjon

Egil Strand
Ordfører
E-post
Telefon 976 88 022
Birgit Dyrhaug
Varaordfører
E-post
Telefon 913 74 870

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.

 

 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide