Godtgjørelser og tapt arbeidsfortjeneste

Her finner du skjema og reglement knyttet til godtgjørelser. 
 

Reglement


Skjema for godtgjørelser

Skjema: Tapt arbeidsfortjeneste - Folkevalgte i Eide kommune

 

Oversikt over møtegodtgjørelser

 

Reiseregning for folkevalgte