Klage på vegnavn

Vegnavnet er politisk vedtatt og etter stadnamnlova er det bare skrivemåten av adressenavnet som kan påklages og ikke selve navnevalget

Statens Kartverk vedtar skrivemåten av gardsnavn, bruksnavn, seternavn, naturnavn, navn på statlige anlegg og liknende.

Kommunen vedtar skrivemåten av offisiell adresse og navn på tettsted, grender, veger, torg, boligfelt, anlegg og liknende.

De som har adgang til å klage er lokale organisasjoner med tilknytning til navnet, offentlige organ eller virksomheter som skal bruke det aktuelle navnet i tjenesten. 

Klager skal stiles til: Språkrådet, Postboks 8107 Dep, 0032 Oslo
men skal sendes til Fræna Kommune elektronisk, post eller ved oppmøte.

Feil i kartet

Om det er en direkte feil kan dette meldes fra ved å bruke "Rett i kartet" eller ved henvendelse til Teknisk avdeling på telefon, post, epost eller ved oppmøte.

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Ranveig Ørgesvik
Byggesaksbehandler
E-post
Mobil 992 89 241
Jan Kristensen
Avløpsingeniør
E-post
Telefon 905 37 038

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.

 

 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide