Skilt

Skilting av adressene

 

Link til husnummer må lages 

 Menypunkt til  bruksenhetsnummer er ikke publisert

Adressene skal skiltes slik at ukjente skal finne frem også når det er mørkt.

Kommunen har ansvaret for å sette opp og vedlikeholde adressenavnskilt og tilvisningsskilt ved sideveger/stier.

Huseier har ansvaret for å skilte adresseenheten.

Skiltet skal være utformet i samsvar med gjeldende standard og plasseres slik at det er godt synlig fra vegen. Om du har en lang stikkveg opp til din bolig bør du da sette skiltet slik at det er synlig fra avkjøringen.

Dersom du oppdager at kommunale skilt er ødelagt, er det fint om du opplyser kommunen om dette.
 

Husnummerskilt

Husnummerskilt er viktig. Det er eier/fester/tiltakshavers ansvar å merke bygningen/eiendommen med adressenummer. Skilt skal plasseres synlig fra hovedvegen/ankomstvegen. Vi anbefaler at du bruker skilt av typen svart skrift på hvit bakgrunn med svart ramme rundt.

Husk at skiltet er der for at utrykningspersonale og andre lett skal finne frem ved behov.

I boligblokker med flere leiligheter skal felles inngang merkes med husnummerskilt. I tillegg skal hver enkelt dør til leilighetene merkes med bruksenhetsnummer og navneskilt. Disse merkene kan bestilles hos geodata avdelingen

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Ranveig Ørgesvik
Byggesaksbehandler
E-post
Mobil 992 89 241
Jan Kristensen
Avløpsingeniør
E-post
Telefon 905 37 038

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.

 

 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide