Høringer

Her finner du høringer og planer. Vi ønsker gjerne din høringsuttalelser. Informasjon om høringsfrist og hvordan å sende inn uttalelse finner du under de forskjellige høringene.

Planforslaget ligger ute til 28.oktober 2019.

Frist for skriftlige merknader til 29. oktober 2019.

Merknader sendes Eide kommune, Rådhusvegen 7, 6490 Eide innen 29.10.2019.

I hht plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11har Plan- og utviklingsstyret i Eide vedtatt å legge forslag til detaljplan for SNIPA med bestemmelser og planomtale ut til offentlig ettersyn i perioden fram til 9.august 2019.

Høringsfrist: 09.08.2019

Det er utarbeidet en forskrift der kommunen er myndighetsutøver etter bestemmelser gitt i forurensingslovens forskrifter kapitler 2, 12, 13, 15 og 15A.

Høringsfrist: 07.01.2019

Eide kommune sitt budsjett for 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 er nå lagt ut på offentlig høring.

Høringsfrist: 04.12.2018

På Brandseter i Eide kommune det vært gruvevirksomhet siden 1900-tallet. I en av de nedlagte gruvene er det etablert et datalagringssenter. Eide kommune ønsker å satse videre på denne næringen og vil legge til rette for flere etableringer. Høringsdokumentene omhandler regulering av et område til dette formålet i nærheten av det etablerte datalagringssenteret.

Høringsfrist: 22.12.2018

Skarvøya ligger langs Atlanterhavsveien og utgjør en del av øygruppene i Eide kommune som kobler Eide til Averøy kommune. Planområdet består av totalt ti tomter hvor det planlegges en etablering av ni hytter, naust, felles adkomst, båtopptrekk, småbåtanlegg i sjø, parkering og et område for friluftsformål. To av hyttene er eksisterende hytter innenfor eiendommen GID 113/3 og skal videreføres i plan. I tillegg skal grunnmur med takoverbygg på GID 113/4 tilpasses og etableres som hytte.

Høringsfrist: 22.12.2018

I forbindelse med kommunesammenslåingen må noen veger få nytt navn. Dette gjelder veger som har samme eller til forveksling like navn samt veger som bytter navn på kommunegrensen.

Høringsfrist: 01.01.2019

Prosjektet Hustadvika kommune har nedsatt 3 arbeidsgrupper som har i mandat å utarbeide retningsplaner for de ulike kommunale tjenesteområdene. Planen skal fungere som premissleverandør til kommuneplanarbeidet, og administrasjonssjefens rigging av den administrative sektoren; Helse, sosial og omsorg.

Høringsfrist: 15.10.2018

Prosjektet Hustadvika kommune har nedsatt 3 arbeidsgrupper som har i mandat å utarbeide retningsplaner for de ulike kommunale tjenesteområdene. Planen skal fungere som premissleverandør til kommuneplanarbeidet, og administrasjonssjefens rigging av den administrative sektoren; Oppvekst, kultur og kunnskap.

Høringsfrist: 19.10.2018

Prosjektet Hustadvika kommune har nedsatt 3 arbeidsgrupper som har i mandat å utarbeide retningsplaner for de ulike kommunale tjenesteområdene. Planen skal fungere som premissleverandør til kommuneplanarbeidet, og administrasjonssjefens rigging av den administrative sektoren; Teknisk, miljø og næring.

Høringsfrist: 16.10.2018 kl. 12.00

Kontaktinformasjon

Eide kommune
Servicekontoret
E-post
Mobil 71 29 91 00

Åpningstider

Hverdager:
09.00 - 14.00

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide