Merking og måling av grenser

Grensepåvisning er en klarlegging av eiendommens allerede eksisterende grenser.

Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning.
Hvis det er uklart hvor en grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.
Grensene blir ikke endret.

Hva får du?

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.

Krav til søker

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).

Hva koster det?

Gebyr for behandling av oppmålingsavdelingen (PDF, 174 kB) (PDF, 773 kB) 

§ 8.2 side 13 og 14 i Gebyrregulativet

 • Klarlegging av grense som tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning punkt 2.5
 • Klarlegging av grense som tidligere ikke er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning punkt 2.6

Slik søker du

1. Fyll ut skjema

Rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF, 658 kB) (PDF, 651 kB)  

Legg ved kart som viser hvilke grensepunkt som skal merkes på nytt.

Om saken gjelder kartlegging av grense som tidligere ikke er koordinatbestemt må også grensebeskrivelser (skylddeling, jordskifte eller annen dokumentasjon) legges ved.

2. Lever søknaden

Lever søknaden elektronisk, per e-post, post eller oppmøte.

 

Hva skjer videre

 1. Oppmålingsavdelingen har 16 uker på å gjennomføre merking og måling av eiendommen.
  Fristen på 16 uker løper ikke i vinterhalvåret (fra 1.12 til 31.3)
   
 2. Vi vil sende ut varsel minst 2 uker i forkant av oppmålingsforretningen til alle berørte parter.
   
 3. På oppmålingsforretningen vil landmåler måle og merke eiendomsgrensene sammen med oppmøtte parter.
   
 4. Alle berørte parter vil få tilsendt en protokoll fra oppmålingsforretningen og berørte parter kan komme med merknader innen 2 uker.
   
 5. Etter at merknadsfristen har gått ut vil eiendomsgrensene bli ført i matrikkelen (eiendomsregisteret)
   
 6. Du vil motta et matrikkelbrev som inneholder all informasjon om din eiendommen.
   
 7. Du vil til slutt få tilsendt oppmålingsgebyret.

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Jan Kristensen
Avløpsingeniør
E-post
Telefon 905 37 038

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.

 

 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide