Meld fra om feil - Kart, eiendom og lignende

Om du finner en feil i kartet, eiendomsinformasjon, bygningsinformasjon eller annen geografiske data kan du finne ut hvordan du kan rette det her.

Kommunen er matrikkelmyndighet. Dette vil si at vi har ansvaret for føring og retting av følgende nasjonale databaser:

 

Retting av annen informasjon i kartet kan rettes til Statens Kartverk eller ved å benytte tjenesten "Rett i kartet".

 

Eiendom

For retting av feil på eiendom eller informasjon registrert på eiendommen må følgende skjema benyttes:

Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen (PDF, 52 kB) (PDF, 52 kB)

Husk å legge ved

 • Kart med påtegnede rettinger og underskrift av berørte grunneierne
 • Dokumentasjon (f.eks. skylddeling, gamle kart og lignende)

For informasjon registrert i grunnboken må henvendelsen rettes til Statens Kartverk Tinglysningen.

 

Bygning og tiltak (bygg under oppføring)

For retting av feil på bygning, tiltak eller informasjon registrert på bygninger må følgende skjema benyttes:

Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen (PDF, 52 kB) (PDF, 52 kB)

Husk å oppgi adressen til det aktuelle bygget og legge ved

 • Eventuelt kart med påtegnede rettinger
 • Eventuelt dokumentasjon (f.eks. bygningstegninger, takstrapport eller liknende)

 

Kommunal- og privat veg

Norge har en rekke veg-databaser:

 • Vegnett (Ajourholdes av Kommunen)
 • FKB-TraktorvegSti (Ajourholdes av Kommunen)
 • FKB-Veg (Ajourholdes av Kommunen)
   
 • NVDB (Ajourholdes av Statens Vegvesen)
 • Elveg (Ajourholdes av Statens Kartverk)
 • Vbase (Ajourholdes av Statens Kartverk)

Alle disse databasene blir sendt inn til Kartverket to ganger i året for ajourhold. Det kan derfor være noe forsinkelse før et nytt vegnavn eller en ny adresse dukker opp i din kartløsning.

Om å melde fra om ny veg eller fjernet veg bruk "Rett i kartet".


Meld fra om feil i kartet

 

Felt merket med * må fylles ut

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Jan Kristensen
Avløpsingeniør
E-post
Telefon 905 37 038
Ranveig Ørgesvik
Byggesaksbehandler
E-post
Mobil 992 89 241

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.

 

 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide