Kjøpe kommunal næringstomt

Tomter - indre Eide industriområde

Eide kommune tilbyr flotte byggeklare næringstomter i nytt felt på indre Eide industriområde.

Klikk for stort bilde

Prisen for tomtene er kr 115,- pr m2 + mva.  (Kampanje: Halv pris 57,5 kr pr m2 til 31.12.2019)

Siste ledige og byggeklare tomt: nr. 15.

Størrelsen på tomtene er mellom 3,3 og 3,8 dekar.

Det er fremlagt fiber og vann/avløp for alle tomtene som er opparbeidet.

Utnyttelsesgrad: 40 %.

Dersom det er ønske om andre tomter som er håndgitt noen andre, er det mulig å sette seg på venteliste. Ta kontakt.

Klikk for stort bilde

Kontaktinformasjon

Marianne Slutås Sildnes
Konsulent, leder renholdstjenesten
E-post
Mobil 992 89 213

Kommunale avgifter og boligtomter, kontaktperson infoland.

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Jan Kristensen
Avløpsingeniør
E-post
Telefon 905 37 038
Egil Strand
Ordfører
E-post
Telefon 976 88 022