Slå sammen eiendommer

Eiendommer med samme eier kan slås sammen for å få en mer hensiktsmessig utnyttelse av tomten.
Det er ikke gebyr for tjenesten.

Krav til søker

 • Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).
 • Eiendommene må ligge i samme kommune.
 • Eiendommene må ha samme hjemmelshaver.
 • Sammenslåingen må oppfylle matrikkelloven § 18 og matrikkelforskriften § 43.
 • Sammenslåingen må ikke føre til prioritetskollisjon mellom panthaverne.
  Les mer om heftelser og servitutter i grunnboken.

 

Hva koster det?

Det koster ingenting å slå sammen eiendommer.

 

Slik søker du

1. Skriv søknaden

 • Alle hjemmelshaverne må fylle ut og skrive under på skjemaet
 • Legg ved kart som viser eiendommer som skal slås sammen
 • Bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet.
 • Fyll ut skjemaet Krav til sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter
 • Ved eventuell prioritetskollisjon må dette ordnes av grunneier før sammenslåing kan tinglyses
  .

2. Lever søknaden

Lever søknaden til oss  per post, ved oppmøte eller på e-post.

Hva skjer videre?

Søknaden behandles og du får svar innen 6 uker.

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Jan Kristensen
Avløpsingeniør
E-post
Telefon 905 37 038

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.

 

 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide