Støttemur, terrengendring og drenering


Støttemur

Støttemur er en konstruksjon i forbindelse med sikring eller opparbeidelse av terreng. Den kan være av forskjellige typer materiale, som stein, metall eller tre, og brukes ofte til å forbedre utearealene på eiendommen.
 

Du trenger ikke å søke dersom

du setter opp en støttemur med

 • høyde inntil 1,0 meter, minst 1 meter fra nabogrensen.
 • høyde inntil 1,5 meter, minst 4 meter fra nabogrensen.


Muren må bygges med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert veg. Hvor nærme du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt.

Du må avklare om muren berører utvendige lendingsanlegg ved å ta kontakt med teknisk enhet. 


Du må søke med hjelp av fagfolk dersom

 • terrengendringen medfører endringer som er større enn de som er nevnt over.

 

Terrengendring

Terrengendringer kan være fyllinger av masse, planering, graving, masseuttak, steinbrudd eller sprengning av terrenget.

Du trenger ikke å søke dersom

 • terrengendringen ikke fører til større avvik fra opprinnelig terrengnivå på
  • mer enn 3,0 meter i spredt bebygde strøk
  • mer enn 1,5 meter i tettbebygde strøk
  • mer enn 0,5 meter på eiendom for rekke- og kjedehus og liknende
    
 • fyllingsfoten skal stå minst 1 meter fra nabogrensen
   
 • fyllingstopper som er
  • under 1 meter høy skal plasseres minst 2,5 meter fra nabogrensen
  • mellom 1 og 1,5 meter høy skal plasseres minst 4 meter fra nabogrensen

 

Du må søke med hjelp av fagfolk dersom

 • terrengendringene medfører endringer som er større enn de som er nevnt over.

 

Drenering

Drenering er å lede overvann, regnvann og annen uønsket væske bort fra grunnmuren, for å bevare kjellere og byggene tørre. Parkeringsplasser, gater og veier blir drenert med kummer i bakkeplan som vannet renner ned i. En drenering ender ofte i et sandfang.

Du trenger ikke å søke dersom

 • du skal utføre lokal drenering som ikke er tilknyttet overvanns- og avløpsnett, samt reparasjoner på vann- og avløpsanlegg ved rør- og ledningsbrudd.

 

Du må søke med hjelp av fagfolk dersom

 • du skal legge nytt vann- og avløpsanlegg, herunder stikkledninger.
 • du skal sanere og omlegge eksisterende stikkledninger.

   

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Ranveig Ørgesvik
Byggesaksbehandler
E-post
Mobil 992 89 241

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.

 

 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide