Endre fasaden

Yttervegger og tak er fasaden på et bygg. Fasadeendringer kan for eksempel være å bytte vinduer, endre kledning eller taktekking, sette inn en ny dør eller å innglasse balkonger.

Du trenger som regel ikke å søke dersom

 • du skal skifte tak
  vær klar over at det kan være søknadspliktig dersom det medfører at taket heves
   
 • du endrer hele fasaden tilbake til en tidligere dokumentert utførelse
   
 • du skal skifte, sette inn eller fjerne vindu eller dør, så lenge bygningens karakter ikke endre
  husk at bygningens karakter eller bruken av rommet ikke skal endres.

 

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom fasadeendringen

 • endrer bygningens karakter.
  Husk at bygninger med kulturminneinteresse vil oftere endre bygningens karakter og dermed være søknadspliktig.
 • innebærer inngrep i bærende konstruksjoner.
 • innebærer inngrep i brannvegger eller andre brannsikre bygningsdeler.
 • er nærmere enn 4 meter fra nabogrensen.
 • gjør at kravene til lys, rømning eller brannsikkerhet ikke blir oppfylt.

 

Hvis du endrer fasaden fordi bruken av et rom skal endres, for eksempel fra bod til soverom, må du søke bruksendring. Fasadeendringen blir da en del av denne søknaden.

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Ranveig Ørgesvik
Byggesaksbehandler
E-post
Mobil 992 89 241

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.

 

 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide