Endre bruken av et rom

Du må søke dersom du skal bruke bygget eller deler av bygget til noe annet enn det som det er godkjent til.

Boligen din inneholder både rom som er godkjent for varig opphold og rom som ikke er det.

Rom som er godkjent for varig opphold er eksempelvis rom som stue, kjøkken og soverom (hoveddel).

Rom som ikke er godkjent for varig opphold blir ofte betegnet som "disponible" rom (tilleggsdel). Dette er rom som ikke tilfredsstiller krav for varig opphold. Eksempler på slike rom er boder, uinnreda loft og kjeller.

Du kan søke på egenhånd om du endrer rom-bruken innenfor samme branncelle (mellom tilleggsdel og hoveddel).

 

Men du må søke med hjelp fra fagfolk hvis

  • du skal etablere en ny leilighet eller sekundærleilighet, for eksempel en utleieleilighet.
  • du skal bruke huset eller deler av det til et annet formål enn det du gjør idag. Dette gjelder for eksempel endring fra bolig til næringsbygg.
  • du skal endre på bærevegger eller bærende gulv
  • du ønsker å få godkjent en eksisterende utleiedel som en selvstendig boenhet etter plan- og bygningsloven.

     

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Ranveig Ørgesvik
Byggesaksbehandler
E-post
Mobil 992 89 241

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.

 

 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide