Bestill dokumenter fra bygg, eiendom og plan

Kommunen sitter med mye dokumentasjon om ditt bygg, din eiendom og planen for ditt område.

Byggesak

Fra byggesaks arkivet vårt kan vi tilby blant annet:

 • Godkjente bygningstegninger
 • Søknader og tillatelser (ferdigattester, midlertidig brukstillatelser)
 • Oversikt over tiltak på naboeiendom og i nærområdet
 • Kommunale erklæringer
 • Pålegg fra brannvesenet eller brannvernpålegg
   

Før 1965 var det ingen bygningslov som gjaldt for spredtbygde strøk. Det er derfor heller ingen dokumentasjon på bygg før dette året.

Bestilling av dokumenter fra byggesak gjør du via Infoland, her finner du også priser.
 


Eiendom

Fra eiendomsarkivet vårt kan vi tilby blant annet:

 

Kartutskrift

Fra våre kart kan vi tilby blant annet:

 • Situasjonskart
 • Ledningskart (kommunale vann og avløps ledninger)
 • Ortofoto (flyfoto)

Bestilling av kart utskrifter gjør du via Infoland, her finner du også priser.
 

Bestilling av situasjonskart i forbindelse med en byggesak kan bestilles gratis hos servicekontoret ved personlig oppmøte eller ved e-post til postmottak@eide.kommune.no

 

Digitale kart

Bestilling av digitale kart leveres i SOSI som er den største nasjonale standarden for geografisk informasjon. Vi kan også konvertere til andre formater som DXF eller DWG, men mot tillegg i prisen.

Priser for digitale kart kommer an på størrelsen på kartet og om det er innenfor SSBs tettstedsavgrening.
Minimumspris er oppgitt i

Gebyr for behandling av oppmålingsavdelingen (PDF, 527 kB)
Punkt 7 i gebyrregulativet


Plan

Fra planarkivet vårt kan vi tilby blant annet:

 • Planstatus
 • Utsnitt av kommuneplan
 • Utsnitt av reguleringsplan med bestemmelser eller bare bestemmelser.

Bestilling av dokumenter fra plan gjør du via Infoland, her finner du også priser.Andre dokument vi tilbyr er:

 • Naboliste
 • Vei, vannforsyning og avløpsforhold
 • Kommunale avgifter og eiendomsskatt
 • Restanser og legalpant

Vi har også pakkeløsninger til for eiendomsomsetning.

Bestilling av andre dokumenter gjør du via infoland, her finner du også priser.