Søke med hjelp av fagfolk

Enkelte ting kan du ikke søke om selv. Du må søke hjelp fra fagfolk (ansvarlig søker).

Om du må søke hjelp av fagfolk blir din rolle i byggesaken å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg.

Prosjektering og utførelse overlates også til fagfolk, som du må engasjere og inngå avtaler med. Ansvarlig søker er din representant overfor kommunen.
 

Slik får foretaket ansvarsrett

Etter at kommunen har gitt en eventuell tillatelse til tiltaket, kan foretakene erklære ansvarsrett for tiltaket. Da må foretaket sende en erklæring til kommunen om at det påtar seg det juridiske og offentligrettslige ansvaret for byggesaken.

Med erklæringen bekrefter foretaket også at det har den nødvendige faglige kompetansen for å kunne utføre arbeidet på en forsvarlig måte.

Erklæringen skal sendes inn før arbeidet starter, men arbeidet kan starte umiddelbart etter at erklæringen er sendt.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.

 

 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide