Kontoutskrift og saldo for skatt og arbeidsgiveravgift

Saldooversikten viser hvor mye du skylder eller har til gode per i dag.

Kontoutskriften viser alle inn- og utbetalinger for valgt periode

Ta kontakt med skatteoppkreveren for å få tilsendt opplysninger om saldo for skatt og arbeidsgiveravgift. Vi kan også sende kontoutskrift for en valgt periode.