Restskatt personlige skatteytere

Når Skatteetaten har behandlet selvangivelsen sin får du et skatteoppgjør. Det er da du får vite om du får igjen penger på skatten, eller om du må betale restskatt. 

Privatpersoner, selvstendig næringsdrivende og deltakere i ansvarlig selskap er personlige skatteytere. 

Vil du se mer om skatteoppgjør for personlige skatteytere kan du klikke på denne lenken.

Tilleggsforskudd


Du får rentetillegg på restskatten. For å unngå dette kan du betale et tilleggsforskudd innen 31. mai hvert år. 

Restskatten deles i to like store beløp. Er restskatten under 1000 kroner, skal hele beløpet betales på en gang. Er restskatten under 100 kroner vil den ikke kreves inn. 

Slik betaler du restskatten


Du får tilsendt en betalingsgiro med KID-nummer etter skatteoppgjøret. Selv om du ikke har mottatt giroen, skal du likevel betale til forfall. Slik gjør du det:

  • Betalt til kontonummer: 6345 06 15481 for Fræna og 6345 06 15511 for Eide
  • IBAN Fræna: NO4863450615481 SWIFT Fræna: NDEANOKK
  • IBAN Eide: NO1463450615511 SWIFT Eide: NDEANOKK
  • KID-nummer henter du hos Skatteetaten. Husk  å velge riktig skatteart: restskatt. Velg riktig år: det året restskatten gjelder. Dette er viktig for at betalingen skal registreres riktig.

Hvis du betaler for sent


Du må betale selv om du er uenig i kravet. Selv om du klager på likningen skal restskatten betales ved forfall. Hvis du får medhold i klagen, vil du få pengene tilbake. Med unntak der vi har rett til å bruke tilgodebeløpet til motregning. 
 

Hvis du fortsatt ikke betaler, har skatteoppkreveren plikt til å forsøke å få dekket kravet. 
Virkemidlene skatteoppkreveren har er:

Gebyr og/eller betalingsanmerkning kan komme i tillegg.

Hvis du ikke kan betale


Betalingsvansker

Klage


Se klage på skatteoppgjøret