Penger til gode

Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, får du dem vanligvis utbetalt 1-2 uker etter at skatteoppgjøret er klart. Beløp under kr 100 vil ikke bli utbetalt. 

Skylder du penger til det offentlige, kan tilgodebeløpet bli brukt til å betale disse kravene. Dette kalles motregning.

Når kommer skatteoppgjøret?

        Privatpersoner, selvstendig næringsdrivende og deltakere i ansvarlig selskap er personlige skattytere.

        Aksjeselskap (AS), Norskregistrert utenlandsk selskap (NUF), banker og så videre er upersonlige skattytere.

 

Endre kontonummer

Ønsker du å  endre kontonummer for utbetaling av tilgodebeløp, kan du gjøre dette i Altinn. Hvis fristen for å endre kontonummer i Altinn har utløpt, kan du ta kontakt med skatteoppkreveren.

Rentegodtgjørelse

Har du betalt for mye skatt, får du renter på tilgodebeløpet (Skatteetaten).

 

Dersom du ikke har fått skatteoppgjøret

Husk å kontrollere om beløpet har kommet inn på bankkontoen din før du tar kontakt. Det er svært mange skatteoppgjør som skal sendes ut samtidig. Det er derfor ikke nødvendig å etterlyse beløpet før det er gått minst en uke.

Du bør undersøke om du har meldt riktig adresse til Folkeregisteret. Flytter du innen Norge skal du sende flyttemelding til Folkeregisteret innen åtte dager. Upersonlige skattytere må kontakte Enhetsregisteret.