Om Fræna og Eide skatteoppkreverkontor

Fræna og Eide skatteoppkreverkontor er lokalisert på rådhuset i Elnesvågen, 2. etasje. De er også eiendomsskattekontor for begge kommunene.