Motregning

Skylder du penger til det offentlige, kan skattepenger du har til gode bli brukt til å betale med det du skylder. Dette kalles motregning

Du blir motregnet dersom du skylder:

  • skatt eller forsinkelsesrenter fra tidligere år
  • skatt til andre kommuner
  • barnebidrag
  • merverdiavgift eller eiendomsskatt
  • andre krav til stat eller kommune, feks parkeringsgebyr

Hvis du etter motregning fortsatt har penger til gode, får du de utbetalt. Du får en oversikt som viser hva pengene har blitt brukt til, men det kan ta noen uker fra skatteoppgjøret er sendt ut til saken din er ferdig behandlet. 

Klage på motregning


Du kan klage på motregning innen en måned fra du fikk beskjed om den. Det er ikke et eget klageskjema for dette. I klagen må du skrive hvorfor du mener at motregningen er feil. Husk å oppgi fødselsnummer/organisasjonsnummer og skatteår.

Dersom du blir motregnet på bakgrunn av restanser hos andre enn Fræna og Eide skatteoppkreverkontor, må du klage på motregningen direkte til de som motregner deg.