Klage på skatteoppgjøret

Hvis du mener det er feil på skatteoppgjøret ditt kan du klage. Eksempel på feil kan være feil skatteklasse, inntekt, formue, fradrag, eller beregning av skatter og avgifter. 

Skatteetaten og skatteoppkreveren har ansvar for forskjellige områder når det gjelder skatten din. 

Kontakt skatteetaten hvis:

  • inntekt eller formue ikke stemmer med dine notater eller kopi av selvangivelsen
  • du har krav på særfradrag eller andre fradrag du ikke har fått
  • du har spørsmål om skattebeløpet       

Klagefristen er 6 uker etter at du fikk skatteoppgjøret. Det kan være mulig å få endret ligningen selv om fristen for å klage er utløpt. Skattekontoret vurderer om søknaden skal behandles.

Klage på skatteoppgjøret (Skatteetaten)

Kontakt skatteetaten

Betalingsplikt
 

Selv om du klager på ligningen, må restskatten betales ved forfall. Dette gjelder både private personer og selskaper. Hvis du ikke kan betale mens klagen behandles, må du søke skatteoppkreverkontoret om betalingsutsettelse.

Selv om du har søkt om betalingsutsettelse, kan vi sikre kravet med pant eller motregne det. Forsinkelsesrenter løper fra forfall og til kravet er betalt.

 

Kontakt skatteoppkreverkontoret hvis:

 

Klage på manglende forskuddstrekk
 

Hvis forskuddstrekk som arbeidsgiveren har foretatt ikke er kommet med på selvangivelsen/skatteoppgjøret, må du klage på avregningen. Det samme gjelder hvis du ikke mottar lønns- og trekkoppgave fra arbeidsgiveren din.

Klagefristen er tre uker etter at du mottok skatteoppgjøret.Fræna og Eide skatteoppkreverkontor behandler avregningsklager for skattytere som er skattepliktige til Fræna og Eide.

Husk at du må levere selvangivelsen til skatteetaten innen fristen selv om du har levert en avregningsklage til skatteoppkreveren.