Endre kontonummer

Dersom du ønsker å endre kontonummer for utbetaling av tilgodebeløp, kan du innen 15. mai endre kontonummer elektronisk.

Dersom du leverer selvangivelsen på papir, kan du ikke endre kontonummeret elektronisk. Da må du ta kontakt med skatteoppkreverkontoret. Dersom fristen for å endre kontonummer elektronisk er utløpt, eller hvis kontonummeret du ønsker å benytte ikke er registrert, kan du ta kontakt med skatteoppkreverkontoret.