Utleggstrekk

Betaler du ikke skattekravet du skylder innen betalingsfristen, har skatteoppkreverkontoret plikt til å forsøke å få dekket kravet. Ett av virkemidlene kan være utleggstrekk, som betyr trekk i lønn, godtgjørelse eller pensjon.

Trekk i lønn eller lignende
 

Utleggstrekk innebærer at deler av lønnen din, inntekter fra selvstendig næringsvirksomhet, støtte fra NAV eller andre ytelser ikke utbetales til deg, men blir overført til skatteoppkreverkontoret for å betale ned det du skylder. Trekket er vanligvis en bestemt prosent av lønnen din, men det kan også være et fast beløp i måneden.

Arbeidsgiver har plikt til å trekke deg, og kan gjøres ansvarlig ved manglende gjennomføring. Pengene blir trukket uten ditt samtykke.

 

Varsel om utleggstrekk
 

Før trekket starter får du brevet “Varsel om tvangsinnfordring og utleggstrekk” i posten. Betaler du ikke det du skylder innen 14 dager, vil du bli trukket i neste utbetaling. I varselbrevet står det hvor stort trekket er og hvem som skal gjennomføre det.

 

Betalingsanmerkning
 

Når trekket starter blir det registrert i Løsøreregisteret og du får en betalingsanmerkning. Hvis du betaler med en gang du får varselet slipper du betalingsanmerkning.

Betalingsanmerkningen er registrert så lenge utleggstrekket varer. Når utleggstrekket avsluttes, får Løsøreregisteret beskjed om dette. Betalingsanmerkningen skal da slettes i registeret. Dette skjer normalt i løpet av en uke.

Hvis utleggstrekket er avsluttet, men du fremdeles er registrert med betalingsanmerkning, må du kontakte Løsøregisteret. Kontakt oss hvis Løsøregisteret ikke har fått melding om at utleggstrekket er avsluttet,og betalingsanmerkningen skyldes utleggsforretning som skatteoppkreveren har tatt.

 

Slik beregner vi utleggstrekket
 

Inntekt
- forskuddstrekk
- utgifter til livsopphold
- boutgifter/boliglån
- andre utgifter vi må ta hensyn til (f.eks. nødvendige medisiner)
- trekk med bedre prioritet
= rom for utleggstrekk til skatteoppkreverkontoret

Vi trekker ikke i barnetrygd, men den regnes som inntekt når vi beregner hvor stort trekket skal være.

Husstanden skal ha nok igjen til nødvendig livsopphold. Satsene til livsopphold skal dekke vanlige utgifter til for eksempel:

  • mat
  • klær
  • tannlege/lege
  • strøm
  • telefon/mobil
  • NRK-lisens
  • månedskort/transport
  • forsikring

Utgifter til forbrukslån og studielån anses ikke som utgifter til nødvendig livsopphold, og du vil derfor normalt ikke kunne betjene slike lån når du har utleggstrekk.

 

Prioritering av ulike trekk
 

Det er en lovbestemt rekkefølge på hvilke krav som skal prioriteres ved utleggstrekk. Det er kun bidragskrav på lovbestemt forsørgelsesplikt og erstatningskrav oppstått ved straffbar handling som har prioritet foran skattekrav. Har du trekk med dårligere prioritet, må dette stoppes til vi har gjennomført vårt utleggstrekk.

 

Ved for høyt trekk
 

Send oss en forespørsel dersom du mener trekket er for høyt.

Husk at opplysningene skal dokumenteres og legges ved søknaden. Ta kontakt med skatteoppkreveren på skatt@frana.kommune.no for å få tilsendt søknadsskjema.

Når vi mottar utfylt skjema, vurderer vi størrelsen på trekket på nytt. Ser vi at trekket er for høyt, sender vi arbeidsgiveren din et nytt og lavere trekk. Arbeidsgiveren din kan ikke trekke deg mindre før vi har gitt beskjed om dette.

 

Klage
 

Endrer vi ikke trekket og du fortsatt ønsker å klage, oversender vi klagen din til retten. Før retten kan behandle klagen din må du betale ett (1) rettsgebyr. Ta kontakt med oss for hjelp og veiledning hvis du ønsker å klage.

 

Lover