Betalingsavtale for skatt

Dersom du ikke kan betale skatten nå, kan du søke om betalingsavtale. En betalingsavtale kan være avtale om betalingsutsettelse, oppdeling i avdrag eller en kombinasjon av begge deler. Men hovedregelen er at skatten skal betales ved forfall.

Betaler du ikke ved forfall, må du betale forsinkelsesrenter. Hvis du fortsatt lar være å betale, plikter vi å innfordre pengene ved tvang. Da kan vi for eksempel trekke deg i lønn eller ytelser. Dette kalles utleggstrekk. Vi kan også ta pant i eiendelene dine. Dette kalles utleggsforretning. Både utleggstrekk og utleggsforretning gjør at du får betalingsanmerkning. 

Har du problemer med å betale i tide, er det viktig å søke hjelp så tidlig som mulig. 

Vilkår for betalingsavtale
 

Det er strenge vilkår for å få en betalingsavtale. Alle vilkårene må være oppfylt:

  • Du har ikke mulighet til å betale på vanlig måte
  • Du må komme med et forslag til nedbetalingsplan
  • Tilbudet må være det beste du kan komme med
  • Tilbudet må gi raskere nedbetaling enn ved tvangsinnfordring, som utleggstrekk eller utleggsforretning

I tillegg vurderer vi om det vil svekke den alminnelige betalingsmoral om du får en slik avtale.

Les om vilkårene for betalingsavtale hos Skatteetaten (se særlig punkt 3.1 og 3.2)

Slik søker du om betalingsavtale - personlig skattepliktig


Er du lønnsmottaker, pensjonist, driver enkeltpersonforetak eller er deltaker i ansvarlig selskap, er du personlig skattyter.

Du må ta kontakt med skatteoppkreveren for å få tilsendt skjema for betalingsavtale. Send e-post til skatt@frana.kommune.no. Avtalen sendes deretter til Fræna og Eide skatteoppkrever, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen. 

Alle nødvendige vedlegg må legges ved. Alle inntekter og utgifter må dokumenteres.

 

 

Slik søker du betalingsavtale på grunn av sykdom, dødsfall mv. som gjør at du midlertidig ikke kan betale skattekravet ditt

 

Du kan søke om en betalingsavtale hvis du ikke kan betale skatten ved forfall på grunn av for eksempel alvorlig sykdom, dødsfall i familien, langvarig arbeidsledighet, samlivsbrudd mv. Du må dokumentere årsaken (for eksempel sykdom), og at dette er grunnen til betalingsproblemene dine.

Skal du søke om betalingsavtale på grunn av sykdom, dødsfall mv., må ta kontakt med skatteoppkreveren for å få tilsendt skjema for betalingsavtale. Send e-post til skatt@frana.kommune.no. Avtalen sendes deretter til Fræna og Eide skatteoppkrever, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen. 


Trenger du hjelp?
 


Slik søker du om betalingsavtale - upersonlig skattepliktig


Aksjeselskaper, Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF), verdipapirfond og banker er upersonlige skattytere.

Vi tar bare hensyn til dokumenterte opplysninger når vi behandler søknaden. Bedrifter må legge ved disse dokumentene:

  • siste årsregnskap
  • likviditetsbudsjett for den aktuelle søknadsperioden
  • en oppstilling over selskapets eiendeler og gjeld

Søknad kan sendes til Fræna og Eide skatteoppkreverkontor, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen.