Renovasjonsgebyr

Priser renovasjon - 2019
Priser renovasjon - 2019
Renovasjon Pris inkl. mva (kr)
Renovasjon standard abonnement inkl. fastgebyr 4119
Renovasjon m/kompost inkl. fastgebyr 3365
Hytterenovasjon 1311
Fastgebyr renovasjon, pr boenhet 2060
Fastgebyr renovasjon, hybel (dele dunk med hovedenhet) 1124
Restavfall 140 l, hver 14.dag 908
Restavfall 240 l, hver 14.dag 1504
Restavfall 360 l, hver 14.dag 2199
Restavfall 660 l, hver 14.dag 3351
Restavfall 1000 l, hver 14.dag 5018
Bioavfall 80 l, hver 14.dag 754
Bioavfall 140 l, hver 14.dag 1300
Bioavfall 240 l, hver 14.dag 2207
Papir 140 l, hver 4.uke 225
Papir 240 l, hver 4.uke 359
Papir 360 l, hver 4.uke 505
Papir 660 l, hver 4.uke 744
Papir 1000 l, hver 4.uke 1218
Papir 6m3, hver 4.uke 7305
Papir 8m3, hver 4.uke 9435
Plast 100 l sekk, hver 4.uke 173
Plast 240 l sekk, hver 4.uke 238

Kontaktinformasjon

Marianne Slutås Sildnes
Konsulent, leder renholdstjenesten
E-post
Mobil 992 89 213

Kommunale avgifter og boligtomter, kontaktperson infoland.

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.