Feie- og tilsynsgebyr

Priser feiing/tilsyn - 2019
Priser feiing/tilsyn - 2019
Feiing/tilsyn Pris inkl. mva (kr)
Feiing 1 pipeløp 838
Feiing 2 pipeløp 1259

Kontaktinformasjon

Marianne Slutås Sildnes
Konsulent, leder renholdstjenesten
E-post
Mobil 992 89 213

Kommunale avgifter og boligtomter, kontaktperson infoland.

Asbjørn Gundersen
Feier
E-post
Telefon 415 26 177
Torstein Haukås
Feier
E-post
Telefon 970 96 012