Avløpsgebyr

Priser slam - 2019
Priser slam - 2019
Slamtømming Pris pr år inkl. mva (kr)
Slamtømming bolig hvert 2.år 2237
Slamtømming hytter hvert 4 år 1118
Tilsynsgebyr slamtank 483
Slam ekstratømming, inntil 4,5m3 ca 4900
Slam ekstratømming, 4,5 - 20m3 (pr m3) ca 900 pr m3
Slam ekstratømming, over 20m3 (pr m3) ca 1200 pr m3
Priser kloakk - 2019
Priser kloakk - 2019
Avløp Pris pr år inkl. mva (kr)
Pris pr kubikk forbruk (målt eller stipulert) 24,93
Kloakkavgift bolig 1-60 m2 - fastledd 2256
Kloakkavgift bolig 1-60 m2 - variabelt ledd 1496
Kloakkavgift bolig 61-150 m2 - fastledd 2256
Kloakkavgift bolig 61-150 m2 - variabelt ledd 2992
Kloakkavgift bolig 151-225 m2 - fastledd 2256
Kloakkavgift bolig 151-225 m2 - variabelt ledd 4687
Kloakkavgift bolig 226-300 m2 - fastledd 2256
Kloakkavgift bolig 226-300 m2 - variabelt ledd 6557
Kloakkavgift bolig 301-375 m2 - fastledd 2256
Kloakkavgift bolig 301-375 m2 - variabelt ledd 8427
Kloakkavgift næring 1-60 m2 - fastledd 2256
Kloakkavgift næring 1-60 m2 - variabelt ledd 1496
Kloakkavgift næring 61-150 m2 - fastledd 2256
Kloakkavgift næring 61-150 m2 - variabelt ledd 3740
Kloakkavgift næring 151-300 m2 - fastledd 2256
Kloakkavgift næring 151-300 m2 - variabelt ledd 5635
Kloakkavgift næring 301-600 m2 - fastledd 6363
Kloakkavgift næring 301-600 m2 - variabelt ledd 11245
Kloakkavgift næring 601-1000 m2 - fastledd 8461
Kloakkavgift næring 601-1000 m2 - variabelt ledd 19971
Kloakkavgift næring 1001-2000 m2 - fastledd 10582
Kloakkavgift næring 1001-2000 m2 - variabelt ledd 37425
Kloakkavgift næring 2001-3000 m2 - fastledd 12341
Kloakkavgift næring 2001-3000 m2 - variabelt ledd 62358
Kloakkavgift andre bygg 0-300 m2 - fastledd 2256
Kloakkavgift andre bygg 0-300 m2 - variabelt ledd 3740
Kloakkavgift andre bygg 301-1000 m2 - fastledd 4580
Kloakkavgift andre bygg 301-1000 m2 - variabelt ledd 16231
Kloakkavgift andre bygg 1001-2000 m2 - fastledd 5280
Kloakkavgift andre bygg 1001-2000 m2 - variabelt ledd 37425
Kloakkavgift andre bygg 2001-4000 m2 - fastledd 6340
Kloakkavgift andre bygg 2001-4000 m2 - variabelt ledd 74824
Administrasjonsgebyr vannmåler 600

Kontaktinformasjon

Marianne Slutås Sildnes
Konsulent, leder renholdstjenesten
E-post
Mobil 992 89 213

Kommunale avgifter og boligtomter, kontaktperson infoland.

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.