Slik beregnes eiendomsskatten

Eiendomsskatt er en skatteform kommunestyret selv kan vedta å skrive ut. Eiendomsskatten skrives ut med hjemmel i Eiendomsskatteloven. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med innenfor rammene i gjeldende lovgivning.

 

Eiendomsskatt etter formuesgrunnlag:

Når det gjelder eneboliger er det boligverdien (formuesgrunnlaget) som Skatteetaten har satt som er grunnlaget for utregning av eiendomsskatt. Dette er for de fleste likningsverdi x 4. Det er formuesgrunnlaget fra siste likningsår som blir brukt ved fastsettelsen av eiendomsskatt. 

Dersom du mener at grunnlaget er feil for din enebolig, må du kontrollere opplysningene Skatteetaten har om din bolig: Primærareal (P-areal), byggeår samt boligtype. Dersom du er uenig i disse må du sende klage til Skatteetaten. Mer informasjon om dokumentasjon av boligverdi og og klagemulighet finner du på Skatteetaten.

For beregning av eiendomsskatt for din enebolig vil regnestykket se slik ut (eks):

Skatteetatens boligverdi er 2 millioner (boligverdi = likningsverdi x 4)

2 millioner x 0,8 gir justert boligverdi

Kr. 1 600 000

Bunnfradrag

Kr.    200 000

Skattegrunnlag

Kr. 1 400 000

Promille 3

 

Utregnet eiendomsskatt

Kr.      4 200,-

 

Eiendomsskatt etter takst:


Alle eiendommer som ikke betaler eiendomsskatt etter formuesgrunnlag ble taksert i 2017.

Taksten bygger på fakta om eiendommen og vurderinger av eiendommen. 

FAKTA OM EIENDOMMEN

Fakta om eiendommen er:

• Eierforhold (type eiendom, eiendomsidentifikasjon, eier og eierrepresentant)

• Type eiendom

• Faste installasjoner

• Bygningstyper og bygningsstørrelser med arealtall for hver etasje

 

VURDERING AV EIENDOMMEN

Eiendommene vurderes ved besiktigelse på:

• forhold på eiendommen som medfører korreksjon av taksten (såkalt indre faktor)

For flere detaljer se:

 

Eventuelle endringer av eller klager på formuesgrunnlaget på boliger rettes til skatteetaten.

For mer informasjon se:

Klage til skatteetaten (skatteetaten sin hjemmeside)