Eiendomsskattekontoret

Skatteoppkreveren for Fræna og Eide er også eiendomsskattekontor for begge kommunene. 

Eiendomsskattekontorets oppgaver:

  • Ajourholder oversikt over skatteobjekter
  • Foretar årlig utskriving av eiendomsskatt i henhold til gjeldende budsjettvedtak og fastsatte retningslinjer
  • Utarbeider og vedlikeholder rutiner for å få oversikt over endringer og nye skatteobjekt fra kommunens bygningsmyndighet.
  • Sørger for at det blir foretatt taksering av nye skatteobjekter og endring av andre skatteobjekter pr 1.januar innen 1.mars.
  • Er sekretariat for sakkyndig nemnd og sakkyndig klagenemnd, og utarbeider saker til behandling, samt ekspederer vedtak.

Kontaktinformasjon

Eva Gule Male
Skatteoppkrever
E-post
Telefon 904 15 441
Kari-Anne Lyngstad
Skatt
E-post
Telefon 481 27 721