Betaling av eiendomsskatt

Eiendomsskatten fakturerer sammen med de kommunale avgiftene 4 ganger i året.

Forfallsdato kommunale avgifter
Forfallsdato kommunale avgifter
Termin Betalingsfrist Periode
1 1. april Januar, februar, mars
2 1. juni April, mai, juni
3 1. september Juli, august, september
4 1. november Oktober, november, desember

Selv om du har sendt inn klage på eiendomsskatten må du betale fakturaen innen forfall.

Fakturamottaker

Som eier eller hjemmelshaver av en eiendom har du ansvaret for å betale eventuell eiendomsskatt. Fakturamottaker er oppgitt på eiendomsskatteseddelen.

Betalingsvansker

Hvis du ikke betaler eiendomsskatten i tide, må du betale forsinkelsesrenter. Eiendomsskattekontoret har plikt til å kreve inn eiendomsskatten. Kravet er sikret med lovfestet pant i eiendommen etter Eiendomsskatteloven. Det betyr at eiendommen i verste fall kan bli tvangssolgt hvis du ikke betaler.

Hvis du ikke kan betale må du kontakte regnskapsavdelinga før forfall.

Kontaktinformasjon

Lill-Tove Gammelsæter
Regnskapsleder
E-post
Telefon 911 31 137
Magnhild Jenset
Regnskapsmedarbeider
E-post
Telefon 992 89 232