Pris og betaling SFO

Betalingssatser i Skolefritidsordningen (SFO) gjelder fra 1. januar 2019, og vedtas årlig av kommunestyret. 

 

Tilbud og priser ved SFO 

Tilbud og priser SFO 2019
Tilbud Innhold Pris per måned
Hel plass Barnet kan benytte hele åpningstiden etter behov. kr. 2682 + kr. 160 i matpenger
Hel plass uten morgen tilbud: kr. 2177 + kr. 160 i matpenger
Fast plass - bare morgentilbud kr. 733
Fast morgen, 2 uker. kr. 453
Fast deltidsplass med morgentilbud: 1 dag per uke kr. 813 + kr. 60 i matpenger
2 dager per uke kr. 1283 + kr. 80 i matpenger
3 dager per uke kr. 1764 + kr. 110 i matpenger
4 dager per uke kr. 2235 + kr. 130 i matpenger
Fast deltidsplass uten morgentilbud: 1 dag per uke kr. 664 + kr. 60 i matpenger
2 dager per uke kr. 1283 + kr. 80 i matpenger
3 dager per uke kr. 1433 + kr. 110 i matpenger
4 dager per uke kr. 1846 + kr. 130 i matpenger
Fast deltidsplass - bare morgentilbud 1 morgen per uke kr. 148
2 morgener per uke kr. 298
3 morgener per uke kr. 445
Offshore tilbud Barnet benytter SFO 2 uker i måneden kr. 1732 + kr. 80 i matpenger
Enkeltdager uten fast plass Så langt vi har kapasitet tilbyr vi enkeltdager. Ta kontakt senest dager i forveien for å avtale plass. kr. 250 per dag + kr. 30 i matpenger
Enkeltdager uten morgentilbud kr. 183 + kr. 30 i matpenger
Enkeltdager bare morgentilbud kr. 103 per dag
Full plass 2 uker i mnd kr. 1784 + kr. 80 i matpenger

 

Søskenmoderasjon

30% for barn nr. to (søsken nr. to etter alder). 

50% for barn nr. tre eventuelt flere (søsken nr. tre eventuelt flere etter alder). 

Det blir gitt søskenmoderasjon for barn som tilhører samme familie og har samme bostedsadresse.

Kontaktinformasjon

Magnhild Jenset
Regnskapsmedarbeider
E-post
Telefon 992 89 232