Priser hjemmetjenester

Følgende satser er vedtatt for året 2019. 
 

Hjemmehjelp/praktisk bistand

Pris hjemmehjelp/praktisk bistand 2019
Huststandens samlet nettoinntekt Pris per enhet Pris per måned
Under 2 G Kr. 210
Over 2 G med inntil 6 timer hjemmehjelp per måned. Kr. 250 per time
Over 6 timer per måned - betaler etter abonnementsordning Inntektsgruppe:
2-3 G Kr. 1232
3-4 G Kr. 1769
4-5 G Kr. 2671
Over 5 G Kr. 3341

Grunnbeløpet (G) i folketrygden er per dags dato kr. 96 883.  
Grunnbeløpet justeres hvert år sentralt.  

 

Matombringing

Priser matombringing - 2019
Størrelse porsjon Pris per porsjon
En hel prosjon Kr. 98
Halv porsjon Kr. 65Trygghetsalarm/trygghetspakke

Priser trygghetsalarm 2019
Tittel Pris
Trygghetsalarm/trygghetspakke Kr. 250 per måned
Montering/installering Kr. 1000


 

Praktisk bistand; dagsenter og transport

Priser dagsenter og transport - 2019
Tittel Pris
Dagsenter Kr. 155
Transport Kr. 55

 

Utbringing av hjelpemidler

  • Kr. 236,- 

Kontaktinformasjon

Hege Strand
Enhetsleder - Hjemmetjenesten
E-post
Telefon 918 46 311
Leif Arild Lervik
Enhetsleder - Bo og habilitering
E-post
Telefon 480 94 429

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide