Næringsfond og RDA-fondet

RDA-fondet: RDA styret har disponert alle midlene. Det er ikke flere midler igjen.

Eide kommune har ikke egen næringskonsulent, og funksjonen som kommunens næringsansvarlig er ordføreren.

Kommunen har to fond som næringslivet kan søke støtte fra.


Kommunalt næringsfond.

Eventuelle søknader til næringsfondet må fra og med 1. desember 2019 sendes til Hustadvika kommune. 
 

 

RDA-fondet.

Søknader administreres av rådmann og behandles av RDA-styret som består av 4 politisk valgte medlemmer og 3 medlemmer valgt av Hustadvika Næringsforum(tidligere Eide Næringsforum). RDA-fondet tildeles etter samme kriterier som Næringsfondet, men kan i tillegg benyttes til infrastrukturtiltak i kommunen.

NB! RDA-styret har disponert alle midlene. Det er ikke flere midler igjen for 2019.
 

 

Søknader om støtte fra fonda skal sendes elektronisk til: www.regionalforvaltning.no

Hustadvika Næringsforum har ansvar for HoppID-midlene som kan tildeles ved nyetableringer.

Ordfører vil kunne bistå i spørsmål som gjelder søknad om støtte fra fonda, eller andre avklaringer i forhold til kommunen.

Kontaktinformasjon

Egil Strand
Ordfører
E-post
Telefon 976 88 022
Ann Helen Rødal Dalheim
Hustadvika næringsforum
Telefon 900 14 142

Hustadvika Næringsforum er nå ett felles organ for næringslivet i Fræna og Eide.

08:30-16.00

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.

 

 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide