Kunnskapsprøvene

For å få skjenkebevilling eller salgsbevilling for alkohol kreves det at styrer og stedfortreder har bestått Kunnskapsprøven i alkoholloven for skjenkebevilling eller salgsbevilling. 
 

På nettsiden www.vinn.no kan du bestille nødvendig kursmateriell. Du kan også gå inn på www.lovdata.no og lese alkoholloven og alkohollovens forskrifter. 

Når du har fått lest pensum og er klar for å ta prøven, tar du kontakt med servicekontoret. Der kan du avtale tid for å ta prøven. Bevis på bestått prøve må legges ved søknaden om salgs eller skjenkebevilling. Søknader om salg eller skjenking av alkohol behandles politisk. 

Kontaktinformasjon

Synnøve Avset
Arkivleder
E-post
Mobil 992 89 214

Arkiv, salg- og skjenkebevillinger.

Åpningstider

Hverdager:
09.00 - 14.00

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide