Omsetningsoppgave for alkohol

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Opplysninger om alkoholsalget skal du oppgi i omsetningsoppgaven.

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum 1630 kroner for salgsbevilling og minimum 5100 kroner for skjenkebevilling. Satsene for bevillingsgebyret finner du i alkoholforskriften.


Frist for å sende inn

Revisorattesterte omsetningsoppgaver sendes til Eide kommune innen 1. mars påfølgende år. 

 

Send inn


Send inn omsetningsoppgave for alkohol

Kontaktinformasjon

Synnøve Avset
Arkivleder
E-post
Mobil 992 89 214

Arkiv, salg- og skjenkebevillinger.

Åpningstider

Hverdager:
09.00 - 14.00

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide