Veterinærvakt

Eide kommune har felles veterinærvakt med Gjemnes og Kristiansund. 

Kontaktinformasjon

Veterinærvakt
Telefon 71 29 05 00