Landbruk

Eide kommune får utført landbrukstjenester av Fræna kommune. Vi viser derfor til deres hjemmeside for mer informasjon om tjenestene.

Fræna kommune - Landbruk

Kontaktperson for landbruk i Eide kommune:

Trygve Siira

Telefon: 911 43 224

Send epost