Viltnemnda

Viltnemnda skal arbeide for å fremme formålet med viltloven og gi myndighetene og personer hjelp, råd og veiledning i saker om viltforvaltning.