Spillemidler

Statens overordnede mål kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. Spillemidler er statens virkemiddel for å legge til rette for alle som ønsker det, og ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet.

Hva kan en søke midler på?

  • Nybygg og rehabilitering av anlegg for organisert idrett
  • Nærmiljøanlegg (utendørsanlegg for fysiske aktiviteter i tilknytning til boområder) 
  • Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet

 

Kriterier

  • Anlegget ikke skal drives på kommersiell basis.
  • Ordinære anlegget, eller nærmiljøanlegg på med over 600 000 kroner, må være vedtatt i kommunens plan for Idrett og friluftsliv.
  • Anlegget skal ha universell utforming.

 

Frister

Forhåndsgodkjenning. Fortløpende. Denne må foreligge før noe av det fysiske arbeidet påbegynnes.

15. august: Frist for å levere inn en enkel søknad for å få plass i prioritert liste i kommunens Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, som etter behov kan rulles hver høst. Handlingsplanen blir først gjennomgått av Eide Idrettsråd, og deretter politisk.

31. desember: Frist for å sende inn endelig søknad til kommunen

15. januar: Frist for kommunen til å sende inn alle søknader til fylkeskommunen.

Svar fra Fylkeskommunen kommer i juni.

 

Ta gjerne kontakt med kulturkonsulenten i kommunen for å få råd og nærmere veiledning.

 

For mer informasjon:

Anleggsregisteret
Idrettsanlegg.no
Fylkeskommunens hjemmeside om spillemidler
Regjeringens idrettspolitikk
Søknadsskjema for spillemidler hos regjeringen

Kontaktinformasjon

Elin Nyheim
Kulturkonsulent og driftsansvarlig Eidehallen.
E-post
Mobil 909 67 830

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide