Strandrydding 2019

Også i år kan du delta på StikkUT og plukk!

 

Vil du rydde strender og vassdrag og motta pant for søppelet samtidig? Friluftsrådet betaler 100 kroner i pant per sekk du fyller og leverer på gjenvinningsstasjonen.

I fjor ble det plukket over hundre tonn, og i 2019 håper vi å få fjernet enda mer plastavfall fra havet. Samle ditt lag/ organisasjon og legg i en innsats, eller rydd på eget initiativ.

Søppel i havet og på våre strender er et stort problem som vi sammen må gjøre noe med.

 
Om du vil være med i ryddedugnaden bestiller du pantelapper på stikkutogplukk.no.  Pantelappene sendes deretter i posten sammen med et informasjonsskriv om strandryddingsaksjonen.
Du bruker dine egne søppelsekker, og renovasjonsselskapene ønsker at sekkene skal være gjennomsiktige (fås blant annet kjøpt på Biltema, Jula, Europris o.l).
Når du har fylt en sekk med søppel, fester du en pantelapp på den fulle søppelsekken.
 
Sekkene leveres til din kommunale gjenvinningsstasjon.
Når du leverer sekkene, må du ta et eller flere bilder som viser alle sekkene. Bildene skal lastes opp i webappen. Etter å ha mottatt bilde og informasjon, utbetaler Friluftsrådet pengene til oppgitt kontonummer.
 
Registrer sekker med pantelapp på stikkutogplukk.no når du leverer de på miljøstasjonen.
 
Spørsmål kan sendes til patrick@stikkut.no eller tlf 971 41 386.