Ungdomslag og grendalag

Ungdomslag og grendalag
Lag/Forening Hvor og hva jobber de med Leder/Kontaktperson Kontaktinfo
Bollia Aksjelag Drifter Bollitun, lokalisert i Bollia, som har en stor hall, kjøkken, skytebane, og mye mer. Christina Gautvik Eriksen 95 20 64 93 /christinager_73@hotmail.com
Eide Bedehus Har diverse aktiviteter på bedehuset lokalisert i sentrum. Jakob Ingvar Krakeli 957 45 644
Halåssetras venner Drifter Halåssetra, og arrangerer alt fra konserter til basarer. Stig Heimen 920 96 989
Kvitholmens venner Formål er å arbeide for at Kvitholmen med fyr, bygninger og kulturlandskap skal være tilgjengelig for bruk for allmennheten og bli tatt vare på som kulturminne. Sissel Solli Eide 993 26 428 /sisselsollieide@hotmail.com
Nås Krets Grendalag Har aktivitet på Nås og samarbeider med Frode. Per Gunnar Haukås 905 61 236 / pghaukaas@hotmail.com
StrandVelforening En forening for folk som bor på Strand. Torben Kjøll 911 67 580 /
Strand Grendalag Drifter Strand Grendahus, som har et stort lokale med kjøkken, grillhytte, ballbinge og lekeplass utenfor. Sonja Kristin Dale Sørvik 977 21 643 / sonja@stenindustri.no
Visnesgrenda Bygdalag Driver Grendahuset på Visnes og arrangerer aktiviteter på Visnes som St.Hans Feiring i Nessabukta Stine Eriksen VIsnes 952 97 086 / stineviseriksen@gmail.com
Øyen Grendalag Drifter Øytun ved Våssgård, et lokale med stor hall og kjøkken. Annette Ugelstad Klavenes 997 80 750 / Annette.ugelstad@gmail.com
Ungdomslaget Havbryn Ungdomslag på Vevang, som drifter ungdomshuset der. Bjørn Vevang Silset 971 71 402 / bjornsilset@hotmail.com
Lyngstad Ungdomsslag Drifter Ungdomshuset på Lyngstad og arrangerer mange ulike kultur tilbud. Mari Anne Lyngstad 402 45 327/ marianne.lyngstad.64@gmail.com
Eide Velforening Drifter Eidshallen Arrangerer bygdekino og variert kultur og utleie Jan Petter Silseth / styret.eidevel@gmail.com