Båtforeninger

Forening Tilhold/ info Leder/ kontaktperson Kontaktinfo
Eide Båthavn Isingvågen, Eide sentrum. 74 båtplasser og 12 gjesteplasser. Bjørn Helge Krakeli 901 49 849/ 915 76 887/ bj-krake@online.no
Finnbukta båtlag

Finnbogen, Lyngstad.   37 båtplasser og 50 medlemmer. Klubbhus, mulighet for opptrekk av båter - samt salg av diesel.

Terje Ingar Lyngstad terje.lyngstad@nomin.no/ 71295690
Gjengstø Småbåthavn AL Gjengstøa, Vevang. 20 båtplasser. Ivar Ståle Eide 926 03 738/ Ivars@astero.no
Kjøl småbåthavn Kjøl. 9 båtplasser. Johannes Kjøl  
Strand småbåthavn Havna er under utbygging. 15 båtplasser.    
Vevang småbåthavn 46 båtplasser.    
Vikaleira Visnes Kurt Johan Krakeli