Lag og organisasjoner

Eide kommune har mange ulike fritidsordninger og foreninger en kan engasjere seg i.