Digihjelpen - Datahjelp for vettskremte

I Eide og Fræna finnes det et lavterskeltilbud innen datahjelp. Du kan få opplæring og støtte i bruk av internett ved hjelp av datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner.

Hvilken opplæring er tilgjengelig?

 

Grunnkurs for nybegynnere.

Du trenger ikke å ha rørt et nettbrett eller en PC før du kommer. Kurset har tre samlinger på 2 timer hver. Her går vi gjennom skru av/ på nettbrett/ datamaskin. Bli kjent med berøringsskjerm/ skrivetaster og etter hvert åpne program/ "apper". Deltakerne må selv ta med nettbrett/ datamaskin til kurset. Vi har noe utstyr til utlån, ved behov. Kursene er på dagtid, gratis og desentralisert ved anledning. I tillegg til kursholder er det med flere veiledere. Maks 8-10 personer på hvert kurs for å sikre god, individuell hjelp.

Vi prøver å sette opp flere nybegynnerkurs i starten av 2020.

 

Temakurs

Opplæring for deg som er litt kjent med utstyret ditt men synes det er vanskelig å finne fram på internett. Veiledningen viser hvordan man finner fram på nettsidene til offentlige etater og private tjenestetilbydere. Det vil bli arrangert 5 moduler, som hver tar for seg; Bank og forsikring, Skatteetaten og kommunale sider, NAV og helse, Sosiale medier og bildehåndtering, Veien videre - selvlæring. Deltakerne må selv ta med nettbrett/ datamaskin til kurset. Vi har noe utstyr til utlån, ved behov. Kursene er på dagtid, gratis og desentralisert ved anledning. I tillegg til kursholder er det med flere veiledere. Maks 8-10 personer på hvert kurs for å sikre god, individuell hjelp.

Temakursene har åpnet for påmelding og vil bli gjennomført høsten 2019 og i starten av 2020 hvis det er behov for det.

 

Nettkafé

Det arrangeres nettkafé hver mandag i oddetallsuker, på Eide bibliotek.

I tidsrommet 11:00 - 13:00 kan du ta med utstyret ditt, eller benytte bibliotekets låne-PC. Der møter du rutinerte brukere som gjerne hjelper deg om du ikke har kommet i gang eller har konkrete utfordringer/ spørsmål til nettbruk.

På Fræna bibliotek arrangeres det nettkafé hver mandag.

Uanmeldt oppmøte. Velkommen!

 

1:1 hjelp

Kontakt oss for en-til-en hjelp i hjemmet eller etter avtale. Har du utfordringer med hørsel, syn eller konsentrasjon, kan du få tilpasset, individuell hjelp.

 

For påmelding til ett eller flere av tilbudene, ta kontakt med Fræna sørviskontor;

712 68 100

 

Fræna Frivilligsentral og Fræna sørviskontor har fått tilskudd fra kommunal- og moderniseringsdepartementet til utvikling av kommunale veiledningstilbud innen digital kompetanse. Dette tilskuddet ønsker vi å bruke på innbyggerne i Eide og Fræna.

Vi vil gjerne ha kontakt med frivillige som kan tenke seg å stille som veiledere overfor mindre erfarne nettbrukere. Veilederne vil få tilbud om å bli «kurset» i forkant for å være best mulig forberedt for å hjelpe andre.

Klikk for stort bilde