Søknadsskjema over 18 - Psykisk utviklinghemmet

Bo og habilitering er en tjeneste for personer over 18 år, med psykisk utviklingshemming. 

Slik søker du:


Fyll ut skjema og send til:
Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide

Dersom du ønsker mer informasjon ta kontakt med enhetsleder.


Søknaden omfatter følgende tjenester:

  • Avlastning
  • Støttekontakt
  • Boligtjenester
  • Dagtilbud
  • Personlig assistent
  • Individuell plan
  • Omsorgslønn
  • Koordinator

Kontaktinformasjon

Leif Arild Lervik
Enhetsleder - Bo og habilitering
E-post
Telefon 480 94 429

Åpningstider

Åpningstid: Døgnåpent.

Administrasjonen har kontortid: 08.30 - 15.00

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide