Søknadsskjema over 18 år - Hjemmetjeneste, sykehjem og andre tjenester

Her søker på på forskjellige helse- og omsorgstjenester for personer over 18 år.


Slik søker du:

Fyll ut skjema og send til
Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide

Dersom du ønsker mer informasjon ta kontakt med aktuell enhetsleder.
 

Søknaden omfatter følgende tjenester:


Hjemmetjenester:
Hjemmesykepleie
Hjemmehjelp
Trygghetsalarm
Omsorgsbolig
Matombringing
Psykisk helsearbeid
Støttekontakt over 18 år
Avlastning over 18 år
Personlig assistanse
Omsorgslønn
Individuell plan

Dagtilbud:
Slettatunet dagsenter

Institusjoner:
Kortidsopphold/rehabilitering
Langtidsopphold
Avlastningsopphold
Lindrende enhet

Kontaktinformasjon

Hege Strand
Enhetsleder - Hjemmetjenesten
E-post
Telefon 918 46 311
Liv Lyngstadaas Naas
Enhetsleder - Furutoppen
E-post
Telefon 970 63 612
Sonja Langnes
Enhetsleder - Slettatunet
E-post
Telefon 469 35 650

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15

Adresse

Eide kommune, Slettaveien 37, 6490 Eide.